Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit emailem na info@atmdesign.cz nebo telefonicky na 739479415. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním,
  • nesprávným použitím výrobku (zákazník je vždy poučen, jak se o materiál starat),
  • nesprávným skladováním či manipulací, mechanickým poškozením.

Postup při reklamaci

  1. Informujte nás o reklamaci elektronicky pomocí e-mailu, telefonicky či písemně.
  2. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na adresu Ing. Tereza Doležalová, K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
  4. Využijte přiloženého reklamačního protokolu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou. 

Dopravu reklamovaného zboží na provozovnu a zpět si reklamující zajistí sám.

Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být
reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou
náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na
tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (emailem, telefonicky,
sms, poštou) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Při uznání reklamace může reklamující požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva, např. dopravné, musí je však uplatnit nejvýše do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. (stanoví §1924 OZ)

------

Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním,
skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením).
Podrobnější informace kupující nalezne v podmínkách odpovědnosti za vady uvedených
u jednotlivého zboží. 


Reklamační protokol

Číslo reklamace (vyplní prodejce) ..........................................

Datum přijetí zboží (vyplní prodejce) ..............................................

Datum expedice zboží ......................................................

Podací číslo přijatého balíku (byl-li zaslán poštou) (vyplní prodejce) ..............................................

Jméno zákazníka ..................................................................................................

IČO zákazníka .......................................

Číslo objednávky ..........................................

Datum objednávky .......................................

Co je předmětem reklamačního řízení, druh závady? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Navrhovaný způsob řešení (vyplní prodejce i zákazník) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Výsledek reklamace ........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reklamaci vyřídil/a (vyplní prodejce) ...........................................................................................................

Dne ........................................................

Tento protokol si uschovejte pro další komunikaci s námi.